Obchodní podmínky

OBECNÉ PODMÍNKY

Kosmetika QuintessenceNíže uvedené obchodní podmínky platí pro prodej realizovaný přímo obchodním oddělením společnosti IBI international, spol. s r.o.

Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Záruční lhůty a nároky z vad se řídí zákonem. Záruka se nevztahuje na poškození způsobené jakoukoliv živelnou událostí, nesprávným používáním výrobku,mechanickým poškozením nebo používáním výrobku v rozporu s jeho účelem nebo s návodem. Záruka se nevtahuje na vady způsobené běžným opotřebením. U věcí prodávaných za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla sjednána nižší cena.

REKLAMACE A ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Reklamované zboží zasílejte na adresu: IBI International, spol.s r.o.,  Senovážné náměstí 5, 110 00 Praha 1, Česká republika. Spolu s vytknutím vady uveďte kontakt, telefon, e-mail a adresu, kam případně opravený výrobek zaslat zpět. Připojte doklad o zakoupení, tj. fakturu, účtenku (postačí kopie). Pokud bylo součástí balení i příslušenství,které není vadné, nezasílejte jej. Pokud je zboží zasíláno poštou, je vhodné toto zboží pojistit.

Vaše dotazy ohledně reklamací směřujte na email: obchodni@ibi.cz. V případě, že Vám do dvou pracovních dnů nebude odpovězeno, kontaktujte nás, prosím, na naší zákaznické lince obchodního oddělení +420 739 413 896.


Dotaz by měl obsahovat:
  • jméno zákazníka
  • typ reklamovaného zboží
  • popis závady
  • datum zaslání, popř. číslo balíku
  • kontakt na Vás (email, telefonní číslo)

 

POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY

Po akceptaci objednávky naším obchodním oddělením obdržíte na zadanou e-mailovou adresu potvrzení objednávky. Pokud tento e-mail neobdržíte, zkontrolujte, zdali nebyly zadány chybné údaje. (Údaje v registraci můžete měnit po přihlášení kliknutím na Vaše přihlašovací jméno.) V případě, že zadané údaje byly správné, přesto jste objednávku neobdrželi, kontaktujte nás na náš e-mail: obchodni@ibi.cz nebo v běžných pracovních hodinách na telefonní číslo +420 739 413 896. Po odeslání zboží z našeho skladu obdržíte další e-mail s upřesněnou dobou dodání.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pod tímto odkazem naleznete plné znění dokumentu "Informace o zpracování osobních údajů klientů a obchodních partnerů"

Tento dokument obsahuje základní informace o tom, jak zpracováváme Vaše osobní údaje. Byl připraven v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

CENY

Uvedené ceny na stránkách jsou koncové, včetně DPH. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

Byla-li koupě zrealizována prostřednictvím komunikace na dálku, má spotřebitel právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí plnění. Pokud však budete vracet zboží, prosíme o vrácení v neporušeném obalu, originálně zabalené, tak jak jste jej převzali, a to zpět na naši adresu. Zboží poškozené či jevící známky používání zakládá právo prodejce požadovat náhradu za uvedení věci do původního stavu.

STORNA OBJEDNÁVEK

Vaši objednávku můžete stornovat do dvou hodin od vytvoření objednávky e-mailem s označením v předmětu: „storno objednávky č.XXXXXXXXXX“ na náš e-mail: obchodni@ibi.cz. Právo na storno Vám vzniká i v případě, že z naší strany nebude dodržen termín dodání. 

Nahoru